Тематика за превод

  • Обща тематиката
  • Икономическа
  • Юридическа
  • Техническа
  • Рекламна
  • Медицинска
  • Художествена литература.

Писмени преводи

ЕВРО-АЛИАНС ООД Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО СТАНДАРТ EN ISO 17100:2015 ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ виж Сертификат

Видове писмени преводи, според тематиката:

Обща - лични документи и кореспонденция, текстове без специфична терминология.

Икономическа - фирмени документи и кореспонденция, финансови отчети, тръжни документи, договори и проекти.

Юридическа - съдебни документи, нотариални актове, правни консултации и други.

Техническа (строго специализирана) - спецификации, проспекти, инструкции за експлоатация, сертификати, ръководства .

Рекламна - проспекти, анонси, уебсайтове и други.

Медицинска - епикризи, мед.бележки и други.

Художествена литература.

Заплащането е на стандартна текстова машинописна страница според тематиката (1800 знака, вкл.интервали). Възможност за договаряне с клиента.

ЕВРО-АЛИАНС ООД Е СЕРТИФИЦИРАНА ПО СТАНДАРТ БДС EN ISO 17100:2015 ЗА КАЧЕСТВЕНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ виж Сертификат

Видове устни преводи:

Симултанен превод – устен превод, който се извършва в момента на говоренето - без или със техническо оборудване (кабина, микрофон, слушалки);

Консекутивен превод – превод с изчакване - най-често се извършва по време на масови събития, събрания, конференции и други;

Консекутивен превод на бизнес преговори;

Придружаване – представлява съпровождане и асистиране при осъществяване на контакти, срещи, пътуване, настаняване на чужденци или ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика;

Устни преводи

  • Симултанен превод
  • Консекутивен превод
  • Придружаване

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!