МЕЖДУСРОЧНА ВАКАНЦИЯ В ЕВРО-АЛИАНС

Уважаеми родители, скъпи ученици, информираме Ви, че езиков център Евро-Алианс няма да провежда занятия за ученици от 1 февруари (сряда) до 4 февруари (събота) , включително. Редовни занятия ще се провеждат от 6 февруари (понеделник) с установения график на групите.

КУРС ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - 23 ФЕВРУАРИ

Център за професионално обучение към "ЕВРО-АЛИАНС"ООД организира курс на обучение на земеделски производители за 30 уч.часа по част от професия Техник-растениевъд в изпълнение на Проект №BG06RDNP001-1.001-0031„Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ по програма "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ". Начало на курса 23 февруари 2023 (четвъртък).

СЕМИНАР ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ - 28 ФЕВРУАРИ

Център за професионално обучение към "ЕВРО-АЛИАНС"ООД организира ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР за земеделски производители в изпълнение на Проект №BG06RDNP001-1.001-0031„Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ по програма "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ" на 28 февруари 2023 (вторник).

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!