НАГРАДИ от конкурс на тема: „Аз и Глобалния свят“ Me and the Wider world

Участниците в конкурса представиха 40 проекта във вид на табла, 3д проекти, презентации и есета.
Почти всички проекти отговарят на зададената тема и подтема за съответното ниво.
Всички ученици са вложили собствено виждане по темата, знания, фантазия и творчество.
Проектите са публикувани на facebook страницата на Евро-Алианс.

ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕВРО-АЛИАНС ОБЯВЯВА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И НАГРАДИТЕ от конкурса на тема:  „Аз и Глобалния свят“  Me and the Wider world

За ученици в ниво Р2 и Р3 Подтема: „Моето неповторимо време“
- Елица Пламенова Хлебарска, от група Р3_03, проект Табло - Индивидуална награда Енциклопедия

Насърчаваща награда за творчество и фантазия
- Радостина-Гая Петкова Пенева, от група Р3_03, проект 3Д макет- Индивидуална награда Енциклопедия

Награда за група с най-добри проекти по темата
- Група Р2_1, съботна - почерпка на групата

За ученици в ниво Р4 и S1 Подтема: „Моят световен град“
- Габриела Венциславова Димитрова, от група Р4_01, проект Презентация - Индивидуална награда 3Д пъзел

Допълнителна награда за групово участие
- Група Р4_1 - почерпка на групата

За ученици в ниво S2, S3, В2 и С1 Подтема: „Моята Европа днес и утре“
- Елица Славчева Кузманова, от група S2_01, проект Презентация - Индивидуална награда Безжични слушалки

Допълнителна награда за отлично представяне
- Мария Христова Сиракова, от група S3_1, проект есе My Europe today and tomorrow European Union -  Индивидуална награда Безжични слушалки

НАГРАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ СЛЕД ПРАЗНИЦИТЕ ЗА 3-ТИ МАРТ.


ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР ЕВРО-АЛИАНС БЛАГОДАРИ, НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТИ И ИМ ПОЖЕЛАВА НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ !Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!