Theme

Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда - 30 часа, Обучение по Проект №BG06RDNP001-1.001-0031 „Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ КУРСЪТ ЩЕ СЕ СЪСТОИ !


Description


Level
Професионално обучение
Program / System
Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Participants
Adults
Hours
30 часа - от 25 04 до 28 04 2024
Start
25/04/2024
Office
4003 Plovdiv, 13 Samara str
City
Plovdiv
Hall
30 обучаеми
Course days
4 дневен курс - присъствена форма
Course hours
Цял ден
Available spaces
Document
Удостоверение 3 37 МОН
Price (Leva)
Безплатно обучение за регистрирани земеделски производители+Настаняване+Изхранване
Remarks
Участниците в обучението трябва да отговарят на заложените в проекта условия.

Application for registration

Use this form to application for registration or contact us


Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!