Theme

Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие -150 часа, Обучение по Проект №BG06RDNP001-1.001-0031 „Професионални обучения от “ЕВРО-АЛИАНС” ООД“


Description


Level
Професионално обучение
Program / System
Подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020
Participants
Adults
Hours
150 часа
Start
16/10/2023
Office
4003 Plovdiv, 13 Samara str
City
Plovdiv
Hall
1 група от 30 обучаеми
Course days
Всеки ден - от 16 10 2023 г., Дневна присъствена форма
Course hours
Цял ден
Available spaces
Document
Удостоверение 3 37 МОН
Price (Leva)
Безплатно обучение за регистрирани земеделски производители+Настаняване+Изхранване
Remarks
Участниците в обучението трябва да отговарят на заложените в проекта условия.

Application for registration

Use this form to application for registration or contact us


Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!