Компютърно обучение - Електронни таблици

Същност и приложение на електронните таблици.
Програми за електронни таблици. Елементи на екрана. Елементи на менюто.
Създаване и редактиране на таблица
Форматиране на клетка и таблица.Вмъкване на коментари.
Зони от клетки.
Формули и функции.
Типове адресация.
Условни изрази.
Диаграми.
Междинно обобщаване.
Анализ на данни чрез осеви таблици.Осеви диаграми.
Валидиране на данни.
Защита на клетки и работни листа.
Проверка и проследяване на формули и грешки.
Преглед и печат на документ таблица.

Посочените теми са примерни. Темите включени в учебната програма се определят от съответното ниво на усвояване на знанията.  По преценка на преподавателя темите могат да се допълват и разширяват.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!