ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

 • Текстообработване
 • Счетоводител
 • Икономист
 • Офис мениджър
 • Сътрудник в малък и среден бизнес
 • Офис секретар

Обучение с ваучери на заети лица

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

 • Професия 482030 "Оператор на компютър", (специалност 4820301"Текстообработване")
 • Професия 344030 "Оперативен счетоводител" , (специалност 3440301 Оперативно счетоводство)
 • Професия 345120 "Икономист" (специалност 3451204 Икономика и мениджмънт)
 • Професия 346010 "Офис мениджър" ,(специалност 3460101 Бизнес-администрация)
 • Професия 345050 "Сътрудник в малък и среден бизнес", (специалност  3450501 Малък и среден бизнес)
 • Професия 346020 "Офис секретар" ,(специалност 3460201 "Административно обслужване")

(Професионално обучение се предлагат се само за адрес: Пловдив, ул.Самара №13)

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!