Лицензирани професионални направления

  • 34 СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
  • 48 ИНФОРМАТИКА
  • 62 СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
  • 81 УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА
  • 86 ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Център за професионално обучение

Център за професионално обучение към ЕВРО-АЛИАНС притежава лиценз № 200312088  от Национална агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) към Министерски съвет.
ЦПО към ЕВРО-АЛИАНС организира и провежда курсове за придобиване на квалификация по професии на работещи и безработни по утвърдени програми.
Програмите за обучение са изградени на модулен принцип. Предвидени са практически примери от реалната работна среда и производстена практика.
Курсовете включват езикови, компютърни и специализирани модули според квалификационната програма.
Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен професионален опит в обучението за придобиване на професия.
На успешно завършилите курса на обучение се издава свидетелство или удостоверение за професионална квалификация.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!