ОТ 12 АПРИЛ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1-ВИ ДО 4-ТИ КЛАС

Уважаеми родители, скъпи деца, от 12 април 2021 (понеделник) се подновява присъственото обучение само на ученици от Първи до Четвърти клас (нива Р1, Р2, Р3 и Р4), включително в езиков център Евро-Алианс. За учениците от Пети до Дванадесети клас (нива S1, S2, S3, B2 и B2+) ) се запазва дистанционната форма на обучение до второ нареждане.

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ЗАНЯТИЯ

Уважаеми родители, скъпи деца, във връзка с обявената епидемична обстановка до 30 април 2021, Ви уведомяваме, че езиков център Евро-Алианс продължава с онлайн занятията ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ. Занятия няма да провеждат единствено децата от групите от първи клас (ниво Р1).

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНИ ЗАНЯТИЯ ОТ 22 ДО 31 МАРТ

Уважаеми родители, скъпи деца, от 22 март 2021 езиков център Евро-Алианс преминава на онлайн обучение за ВСИЧКИ ученици до 31 март 2021, включително. Решението е във връзка със заповед РД-01-173 на Министерство на здравеопазването от 18 март 2021.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!