New Total English

  • Beginner
  • Elementary
  • Pre-Intermediate
  • Intermediate
  • Upper-Intermediate
  • Advanced

Системи за средношколци и възрастни

Total English e нова, съвременна учебна система за възрастни на авторитетното британско издателство Longman. Системата е изцяло ново решение за обучение отговарящо на стандартите на Европейската езикова рамка .

Total English е практически ориентирана с богатство от варианти за практикуване на всяко от уменията - както в груповата, така и в самостоятелната работа, с ясни и успешни стъпки по критериите "Аз мога" във всеки урок , и като краен резултат от курса.

Системата е идеален избор за учителите, които искат добре да организират курс на обучение с
ясни цели и широк спектър от автентични допълнителни материали.

Безплатно DVD във всеки учебник и CD към учебната тетрадка.

 Като цяло уроците дават нов прочит на познати теми като култура, работни места, медиите, вкус и оцеляване. Всяка книга е разделена на 10-12 теми и съдържа балансирана комбинация от граматика, лексика, произношение и практически упражнения, включително в писмена форма. В DVD се съдържат материали от най-различни източници - оригинални кратки филми, документални филми и автентични откъси от популярни филми и телевизионни програми. Всеки запис от DVD-то е свързан с тематиката на конкретния урок от учебник.

Our upcoming courses

Our entire program of courses - language and professional planned to start.

Send us document for translation !

Click here to fill out our form to send us directly document translation. We will contact you for specifying of details.

Contact Us

Use one of the ways to contact us - send us an inquiry, please contact directly to landlines or send us an email!