ПРОФЕСИЯ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Професия 344030"Оперативен счетоводител" (специалност Оперативно счетоводство   3440301) е от област на образование "Стопанско управление и администрация" и професионално направление "Счетоводство и данъчно облагане 344"

Степен на професионална квалификация:       Трета

Минимално входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Продължителност на обучението:                    960 уч.часа

 

Преминалите обучение получават знания за :

 

Възможности за професионална реализация
Счетоводителят се реализира във всички държавни, общински, кооперативни и частни предприятия, банки, финансови институции, застрахователни и презастрахователни дружества, финансово-счетоводни къщи и др.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията "Оперативен счетоводител" имат право да постъпват на работа на длъжности, които съответстват на следните професии от Националната класификация на професиите:
3433 "Оперативни счетоводители",
3432 "Приложни специалисти в юридически и финансово-кредитни учреждения ",
4121 "Персонал, водещ счетоводни сметки и документи ",

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!