СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВАУЧЕРИ

НА 15 ЮНИ 2017 СТАРТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ НА ЗАЕТИ ЛИЦА

Публикувани на страницата на Агенция по заетостта документи

  • Заявление за подаване на хартиен носител
  • Информация за заети лица
  • Информация за проект Ваучери за заети лица

тук :https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/ 

Онлайн форма за подаване на заявление тук: http://212.122.187.78:8012/


ЕВРО-АЛИАНС ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВА ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО ПРОГРАМАТА - ЗА ЦЕЛТА ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ТУК 


СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ:
•    Изберете предлагано обучение от Евро-Алианс ООД, като се запознаете с вида, формата и продължителността;
•    Подайте пакет документи за кандидатстване по програмата в Дирекция ”Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота.
•    Изчаквате одобрение от Дирекция ”Бюро по труда”, за което ще получите Уведомление.
•    След определяне датата за стартиране на Вашето обучение получавате ваучер, като ваучерът покрива 85% стойността на обучение Ви, останалите 15% заплащате Вие.
•    Предоставяте в Евро-Алианс ООД своя поименен ваучер и сключвате договор за обучението.
•    Обучението Ви стартира по график на обявената дата.

ПРОГРАМАТА ОТКРИВА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА:
1.    Свободен избор на курсове според нуждите на обучаемите;
2.    Избор на обучаваща организация от одобрените от Агенция по заетостта;
3.    Повишаване на квалификацията на работещи в курсове за придобиване на професия или обучение по част от професия;
4.    Подобряване на ефективността на работното място и професионално развитие ;
5.    Получаване на документ доказващ ниво на квалификация, знания и умения:
•    СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ;
•    УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ;
•    СЕРТИФИКАТ ЗА ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕННОСТИ ИЛИ ЗА ЧУЖД ЕЗИК.

ВАЖНО ! Програмата е предназначена за заети лица по трудово правоотношение или самонаети лица със средно или по-ниско образование. Недопустими лица са наетите в административните структури на органите на държавната власт.

Вижте предстоящите ни курсове!

Вижте цялата ни програма на всички курсове - езикови и професионални, които предстоят да започнат.

Изпратете ни документ за превод

Натиснете тук и попълнете нашата форма за да ни изпратите директно документ за превод. Ние ще се свържем с вас за доуточняване на детайли.

Свържете се с нас

Използвайте един от начините за контакт с нас - изпратете ни запитване, свържете се директно на стационарните телефони или ни изпратете емайл!